Zemědělské družstvo
Hraničář Loděnice


Holasovice, Loděnice 50
PSČ 747 74

IČ: 001 48 512
DIČ: CZ 00148512

Ing. Václav Agel
vedoucí mechanizace
tel.: 553 609 631
mobil: 777 303 827
e-mail: mech<zavinac>zdhranicar.cz

Mechanizace – nabídka služeb

Oprávarenské dílny – zajišťují opravy mechanizačního parku a budov celého družstva, podílejí se na investiční výstavbě – výroba a montáž technologií (posklizňové linky, třídičky atd.), zajišťují výrobu speciálních strojů, provádějí opravy strojů.

Mechanizace RV – zajišťuje formou vnitropodnikové služby mechanizované práce pro RV a v menším rozsahu i pro ŽV. Stav mechanizace umožňuje téměř 100% soběstačnost. Pro cizí odběratele jsou poskytovány služby zejména při výmlatu obilovin a kukuřice.

Přidružená výroba – je systematicky budována od roku 1992. V současné době na tomto úseku pracuje 40-50 zaměstnanců a to ve dvou provozech:
a) tradiční kovovýroba – řezání, lisování, tváření a svařování
b) povrchová úprava kovů žárovým zinkováním viz. zde
c) tryskání ocelovou drtí – rozměr 1100 x 1100 x 1500 mm