Zemědělské družstvo
Hraničář Loděnice


Holasovice, Loděnice 50
PSČ 747 74

IČ: 001 48 512
DIČ: CZ 00148512

Jiří Dehner
Vedoucí úseku RV
mobil: 721 625 680
e-mail: jiri.dehner<zavinac>zdhranicar.cz

Rostlinná výroba

Družstvo hospodaří v řepařské výrobní oblasti na výměře 2 624 ha zemědělské půdy z toho na 2 537 ha orné půdy. Ve své výrobě se zaměřuje na pěstování cukrovky, ozimé pšenice, jarního ječmene, kukuřice a ozimou řepku. Ve výrobě cukrovky patříme k největším dodavatelům Moravskoslezských cukrovarů a.s. závodu Opava, kde se každoročně řadíme k nejúspěšnějším pěstitelům. Při výrobě obilovin se zaměřujeme na potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a výrobu osiv. Osivo vyrábíme pod plombou pro semenářskou firmu OLSEED od stupně Elit. Veškerou produkci obilovin a olejnin jsme schopni posklizňově ošetřit a dlouhodobě skladovat ve svých skladech. V rámci výroby kukuřice na zrno dlouhodobě provádíme výnosové pokusy pro firmu KWS.

Pro zajištění potřeb živočišné výroby pěstuje vojtěšku a kukuřici na siláž. Část produkce silážní kukuřice tvoří surovinovou základnu pro provoz vlastní bioplynové stanice.