Zemědělské družstvo
Hraničář Loděnice


Holasovice, Loděnice 50
PSČ 747 74

IČ: 001 48 512
DIČ: CZ 00148512

Ing. Oldřich Bordovský
vedoucí přidružené výroby
mobil: 602 392 341
pridruzena.vyroba<zavinac>zdhranicar.cz

Petr Bartoš
vedoucí zinkovny
tel.: 553 609 645
mobil: 602 140 434
kovozink<zavinac>zdhranicar.cz

Zinkovna – skladování a expedice

Expediční sklad

Díly, které prošly kontrolou jsou podle přání zákazníka svázány, zabaleny a uskladněny pod střechou v hale. Tímto způsobem chráníme Vaše zboží před první rychlou oxidací vedoucí ke vzniku bílé rzi.

Skladování:

Transport:

Škodlivost bílé rzi:

Škodlivost bílé rzi bývá laiky často zbytečně přeceňována. Obraz bílé rzi je tvořen nepatrným množstvím práškových oxidačních produktů a velkým množstvím důlků. Podle množství prášku a důlků rozlišujeme bílou rez lehkou a těžkou.

Lehká bílá rez vzniká, když déšť nebo vlhký vzduch působí krátce na čerstvě pozinkované plochy a potom opět povrch oschne. Dostatečným prouděním vzduchu a vhodným sklonem povrchu výrobků snižujeme možnost vzniku bílé rzi. Po odpadnutí nepatrného množství bílé rzi se znovu vytvoří ochranná vrstva zásaditého uhličitanu zinečnatého /Zn5 (OH)6 (CO3)2/. Tato vrstva zaručuje dostatečnou ochranu zinkového povrchu.

Těžká bílá rez vzniká vlivem intenzivního a dlouhodobého působení vlhkosti. Nejčastěji se tvoří při použití pozinkovaných částí v průmyslové zóně, chemické výrobě, v kyselém prostředí atd. V takovémto prostředí může dojít až k úplnému znehodnocení zinkové vrstvy. Pokud není možno škodlivost prostředí snížit, je nutno použít duplexní systém ochrany povrchu (zinek + nátěr).

Lehká bílá rez sice opticky poškozuje vzhled pozinkovaného povrchu. Je však nutno si uvědomit, že se stříbřitě lesklý povlak čerstvě pozinkovaného zboží v průběhu jednoho měsíce změní na matně šedý. Při skladování se bílá rez vytváří na povrchu pozinkovaného zboží různou rychlostí a v nestejnorodých vrstvách. Případně vzniklé oxidační produkty je nutno bezpodmínečně odstranit vykartáčováním, aby nedošlo ke snížení ochranné funkce zinkové vrstvy.