Zemědělské družstvo
Hraničář Loděnice


Holasovice, Loděnice 50
PSČ 747 74

IČ: 001 48 512
DIČ: CZ 00148512

Ing. Lukáš Matýsek
Vedoucí úseku ŽV
mobil: 725 539 729
e-mail: zv<zavinac>zdhranicar.cz

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a chov prasat.

Chov skotu

Současné stádo dojnic tvoří cca 600 ks dojnic holštýnského skoku s průměrnou produkcí okolo 10 500 kg mléka.

Investice do chovu skotu umožnily dosažení vysoké produktivity práce, zlepšení welfere chovaných zvířat. Současně se vytvořily podmínky pro výrobu a prodej kvalitního mléka. Dojnice, vysokobřezí jalovice a telata (jalovičky) do šesti měsíců stáří jsou soustředěny na farmě v Neplachovicích. Stáje jsou volné, vzdušné, se stlaným provozem. Chovné jalovice do pěti měsíců březosti jsou ustájeny na farmě ve Vávrovicích. Chov skotu je uzavřený, jalovice využíváme pro obnovu stáda a býčky do hmotnosti cca 100 kg prodáváme.

Chov prasat

Chov prasat je celý soustředěn ve středisku chovu prasat v Loděnici. V roce 2008 byl celý chov zrušen a byla provedena částečná rekonstrukce stájí. V srpnu roku 2009 byl chov obnoven nákupem zdravých prasniček.

V současné době chováme cca 200ks prasnic české genetiky z ISK Salaš u Velehradu. Chov prasat je uzavřený, prasničky pro obnovu stáda si produkujeme z vlastních zvířat a nakupujeme pouze sperma kanců. Za rok vykrmíme zhruba 7000ks jatečných prasat o průměrné váze 110-115kg. Přírůstek ve výkrmu se pohybuje okolo 870-900g a je dosažitelný při slušné konverzi krmiva.

Důrazně dbáme na vysoký stupeň ochrany zdravý chovaných zvířat.