Zemědělské družstvo
Hraničář Loděnice


Holasovice, Loděnice 50
PSČ 747 74

IČ: 001 48 512
DIČ: CZ 00148512

Ing. Lukáš Matýsek
Vedoucí úseku ŽV
mobil: 725 539 729
e-mail: zv<zavinac>zdhranicar.cz

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, prasat a výroby krmných směsí pro vlastní potřebu.

Chov skotu

Současné stádo dojnic tvoří cca 580 ks dojnic holštýnského skoku s průměrnou produkcí okolo 10 000 kg mléka, což nás řadí mezi přední podniky v kraji i v ČR.

Investice směřované v 90. letech do chovu skotu umožnily dosažení vysoké produktivity práce, zlepšení welfere chovaných zvířat. Současně se vytvořily podmínky pro výrobu a prodej kvalitního mléka. Dojnice, vysokobřezí jalovice a telata (jalovičky) do šesti měsíců stáří jsou soustředěny na farmě v Neplachovicích. Stáje jsou volné, vzdušné, se stlaným provozem. Chovné jalovice do pěti měsíců březosti jsou ustájeny na farmě ve Vávrovicích. Chov skotu je uzavřený, jalovice využíváme pro obnovu stáda a býčky do hmotnosti cca 100 kg prodáváme.

Chov prasat

Chov prasat je celý soustředěn ve středisku chovu prasat v Loděnici. V roce 2008 byl celý chov zrušen a byla provedena částečná rekonstrukce stájí. V srpnu roku 2009 byl chov obnoven nákupem zdravých prasniček plemene RATTLEROW SEGHERS.

Našim cílem bylo vybrat kvalitní genetiku pro ekonomickou výrobu vepřového masa. Otcovské linie se vyznačují tzv. BETTERgen muscle +, tj. jedinečným efektem na jateční zvířata bez ohledu na genotyp matky. Nabízí se tak možnost posunout daleko více zvířat do lépe placených tříd. Zmasilost našich jatečních zvířat se blíží 59 %.

Prasnice nejsou superplodné linie, ale jsou dobré konstitučně pevné matky.

Přírůstek ve výkrmu nad 850 g je dosažitelný při solidní konverzi. Chov prasat je uzavřený, nakupujeme jen sperma kanců.

Důrazně dbáme na vysoký stupeň ochrany zdraví.