Menu Zavřeno

Mechanizace rostlinné výroby

Mechanizace RV – zajišťuje formou vnitropodnikové služby mechanizované práce pro RV a v menším rozsahu i pro ŽV. Stav mechanizace umožňuje téměř 100% soběstačnost. Pro cizí odběratele jsou poskytovány služby zejména při výmlatu obilovin a kukuřice.