Menu Zavřeno

Zinkovna – základní informace

Slovo úvodem – již od samého počátku, kdy byla vynalezena ocel, bylo hlavním cílem udržet ji dlouhodobě použitelnou a zabránit její zpětné přeměně do svého přirozeného stavu (přeměna na oxidy železa). Existují různá opatření omezující korozi oceli. Ze všech povlakových materiálů omezující korozi patří k nejvíce používaným ty, které obsahují zinek. Z těchto ochran je nejpoužívanější žárové pokovování ponorem. První záznamy o jeho použití v ochraně proti korozi se datují kolem poloviny 19. stol.

Povrchová úprava oceli žárovým zinkováním je moderní způsob protikorozní úpravy. V České republice se pozinkuje přibližně 70 tis. tun oceli, což činí něco málo přes 1 % evropské produkce. Přitom produktivita práce českých zinkoven je srovnatelná se zinkovnami v Dánsku, Norsku, Švédsku a Švýcarsku.

AČSZ – i naše zinkovna je členem Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), která je profesním sdružením zajišujícím služby v oblasti techniky, technologie a ekologie. AČSZ je členem Evropského sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA).