Menu Zavřeno

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a chov prasat.

Chov skotu

Současné stádo dojnic tvoří cca 630 ks dojnic holštýnského skoku s průměrnou produkcí okolo 11000 kg mléka.

Investice do chovu skotu umožnily dosažení vysoké produktivity práce, zlepšení welfere chovaných zvířat. Současně se vytvořily podmínky pro výrobu a prodej kvalitního mléka. Dojnice, vysokobřezí jalovice a telata (jalovičky) do šesti měsíců stáří jsou soustředěny na farmě v Neplachovicích. Stáje jsou volné, vzdušné, se stlaným provozem. Chovné jalovice do pěti měsíců březosti jsou ustájeny na farmě ve Vávrovicích. Chov skotu je uzavřený, jalovice využíváme pro obnovu stáda a býčky do hmotnosti cca 80 kg prodáváme.

Chov prasat

Chov prasat je celý soustředěn ve středisku chovu prasat v Loděnici. V roce 2008 byl celý chov zrušen a byla provedena částečná rekonstrukce stájí. V srpnu roku 2009 byl chov obnoven nákupem zdravých prasniček.

V současné době chováme cca 220 ks prasnic české genetiky z ISK Salaš u Velehradu. Chov prasat je uzavřený, prasničky pro obnovu stáda si produkujeme z vlastních zvířat a nakupujeme pouze sperma kanců. Za rok vykrmíme zhruba 7000 ks jatečných prasat o průměrné váze 110 – 115 kg. Přírůstek ve výkrmu se pohybuje okolo 870 – 900 g a je dosažitelný při slušné konverzi krmiva.

Důrazně dbáme na vysoký stupeň ochrany zdraví chovaných zvířat.