Menu Zavřeno

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu.

Chov skotu

Současné stádo tvoří cca 630 ks dojnic holštýnského skoku s průměrnou produkcí okolo 11 900 1itrů mléka.

Investice do chovu skotu umožnily dosažení vysoké produktivity práce, zlepšení welfare chovaných zvířat. Současně se vytvořily podmínky pro výrobu a prodej kvalitního mléka. Dojnice, vysokobřezí jalovice a telata (jalovičky) do šesti měsíců stáří jsou soustředěny na farmě v Neplachovicích. Stáje jsou volné, vzdušné, se stlaným provozem.

Chovné jalovice do pěti měsíců březosti jsou ustájeny na farmě ve Vávrovicích. Chov skotu je uzavřený, jalovice využíváme pro obnovu stáda a býčky do hmotnosti cca 60 kg prodáváme.

Důrazně dbáme na vysoký stupeň ochrany zdraví chovaných zvířat.