Menu Zavřeno

Zinkovna – certifikace a normy

EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPAISCHE NORM

EN ISO 1461Únor 1999

Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích – Specifikace a zkušební metody
(ISO 1461:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-08.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie,České Republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN
Evropská komise pro normalizaci
European Commitee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung