Menu Zavřeno

Rostlinná výroba

Družstvo hospodaří v řepařské výrobní oblasti na výměře 2 522 ha zemědělské půdy z toho na 2 359 ha orné půdy, 84 ha trvalých travních porostů a 79 ha úhoru. Ve své výrobě se zaměřuje na pěstování cukrovky, ozimé pšenice, jarního ječmene, kukuřice, máku a ozimé řepky. Ve výrobě cukrovky patříme k největším dodavatelům Moravskoslezských cukrovarů a.s. závodu Opava. Při výrobě obilovin se zaměřujeme na sladovnický ječmen, potravinářskou pšenici, a výrobu osiv. O kvalitě naší produkce svědčí ocenění, které jsme obdrželi v roce 2019, kdy jsme se stali nejlepším dodavatelem sladovnického ječmene do Plzeňského prazdroje – pivovaru Nošovice.  Osivo vyrábíme pod plombou pro semenářskou firmu OLSEED od stupně Elit. Veškerou produkci obilovin a olejnin jsme schopni posklizňově ošetřit a dlouhodobě skladovat ve svých skladech. V rámci pěstování řepky a kukuřice dlouhodobě provádíme výnosové pokusy pro firmu KWS.

Pro zajištění potřeb živočišné výroby pěstuje vojtěšku, žito a kukuřici na siláž. Část produkce silážní kukuřice tvoří surovinovou základnu pro provoz vlastní bioplynové stanice.