Menu Zavřeno

Zinkovna – žárové zinkování

Transport:

 • při dešti, mlze a mokrých vozovkách transportovat zboží pod plachtou
 • při transportu přes moře provést speciální balení
 • při transportu zamezit kontaktu s agresivními látkami
 • pozinkované části netransportovat v mokrých bednách

Protikorozní ochrana žárovým zinkováním

Žárové zinkování zajišťuje spolehlivě dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových výrobků. Ocelové součásti očištěné od rzi, okují a nečistot se ponořují do roztaveného zinku, kde se na nich vytváří povlak slitiny železa a zinku s vrchní vrstvou čistého zinku. Výsledkem je stříbřitě šedý povrch, který chrání kov proti korozi spolehlivě dlouhá léta.

Jak zinek chrání

Zinek chrání ocelový podklad jednak tím, že vytváří na povrchu oceli bariéru, která omezuje přístup látkám urychlujícím korozní děj a v případě poškození této vrstvy poskytuje ocelovému podkladu katodickou ochranu. Podstatnou katodické ochrany je fakt, že zinek má menší elektrodový potenciál (je elektronegativnější) než ocel a při vzniku galvanického článku působí jako anoda, tzn., že se rozpouští a přechází do roztoku. Naopak ocel se stává katodou a je chráněna proti korozi. V počáteční fázi se v místě poškození začne vyvíjet slabá koroze zinku a po chvíli povlak korozních zplodin pokryje povrch oceli a chrání proti dalšímu napadání.

Přednosti žárového zinkování

 1. Dlouhá životnost zinkových povlaků. Tyto povlaky často zaručují bez údržby protikorozní ochranu po dobu životnosti výrobku.
 2. Vynikající přilnutí ochranné vrstvy díky vytvoření slitiny Fe-Zn v zinkové lázni.
 3. Povrchová úprava je prováděna ve stabilním zařízení definovaným způsobem. To snižuje pravděpodobnost výskytu vad.
 4. Maximální omezení negativního vlivu lidského faktoru při zpracování na kvalitu povrchu.
 5. Kvalita zinkového povlaku je zcela nezávislá na vnějších povětrnostních podmínkách v průběhu procesu nanášení.
  žárové zinkování
 6. Rovnoměrné a kvalitní povlaky s hladkým povrchem vznikají i v obtížně přístupných místech.
 7. Ochrana uzavřených vnitřních prostor ocelových konstrukcí (např. trubky jsou pozinkovány i uvnitř).
 8. Na ostrých hranách a rozích vzniká stejně silný nebo silnější povlak než na rovném povrchu.
 9. Zinkový povlak je schopen odolávat mechanickému namáhání během transportu, skladování a montáže. Poškození během manipulace je výjimečné a oprava povlaku je nutná jen velmi zřídka.
 10. V případě, kdy dojde k porušení povlaku drobným poškrábáním nebo úderem, zinkový povlak chrání ocel proti korozi katodicky.
ZINKOVÝ POVLAKPOVLAK NÁTĚRUPOVLAK ELEKTRO-POZITIVNĚJŠÍHO KOVU NEŽ OCEL
ZINKOVÝ POVLAKPOVLAK NÁTĚRUPOVLAK ELEKTRO-POZITIVNĚJŠÍHO KOVU NEŽ OCEL
Vytvoří se elektrochemický článek. Zinek v okolí poškození oxiduje, oxidační produkty se vyloučí na povrchu oceli a chrání ji. Ocel je chráněna i z tohoto důvodu, že v kontaktu se zinkovým povlakem je katodou.Ocel rezaví v bodě, kde dojde k poškození nátěru. Rez proniká pod nátěrový film, který je zdvihán od povrchu ocele. Koroze pokračuje, dokud není poškození opraveno.Například nikl, chrom a měď urychlují korozi v místě poškození. Ocel v tomto místě koroduje rychleji, než bez povlaku. Koroze má mnohdy podobu pittingu, který může pronikat ocelí.