Menu Zavřeno

Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj nový projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem: >>>>„ Užitkové vozidlo pro elektrikáře na CNG“<<<<

se stal součástí realizace místní rozvojové strategie  MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem “Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, jsme pořídili:

Hlavní činností Zemědělského družstva Hraničář Loděnice je zemědělská prvovýroba. Ta tvoří cca 75% veškerých aktivit. V rámci diverzifikace se v přidružených výrobách věnujeme žárovému zinkování, kovovýrobě a opravárenským činnostem. Situace na trhu se zemědělskými komoditami nutí podniky k rozšiřování svých aktivit, a to zejména do nezemědělských činností.

V rámci činnosti v našich dílnách máme vybavené užitkové vozidlo pro elektrikáře.

čímž přispějeme k:

Pořízením užitkového vozidla dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho zemědělského družstva.

Projekt kladně působí na životní prostředí. Užitkové vozidlo bude poháněn zemním plynem – CNG. Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Další výhodou “plynového motoru” je tižší chod tzn. lepší pracovní podmínky našich zaměstnanců. A nespornou výhodou použití CNG jsou nižší náklady na provoz užitkového vozidla proti vznětovému motoru. Do budoucna je možná také přestavba na Biometan, který vzniká vyčištěním bioplynu z BPS, kterou vlastníme.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz